Shibuya Skyline (Omotesando)

Harajuku, Shibuya, Tokyo 18 November, 2014

Taken from the rooftop of Tokyu Plaza Omotesando.