Rooftops

Kamiochiai, Shinjuku, Tokyo 5 November, 2014